Deze site maakt gebruik van cookies voor een betere gebruikerservaring.

Huurdersraad

logo Huurdersraad 

De Huurdersraad is lid van de Nederlandse Woonbond en ziet er op toe dat de belangen van huurders gewaarborgd worden en blijven.

Onderwerpen waar de Huurdersraad zich mee bezig gaat houden:

 • De huurlasten.
 • Het beleid bij gedwongen verhuizing in verband met herstructurering (sociaal plan).
 • Onderhoud en kwaliteitsverbetering van woningen.
 • Verkoopbeleid van woningen en appartementen.
 • Zaken die spelen op het gebied van de leefbaarheid.
 • Verhouding van prijs en kwaliteit in relatie tot de dienstverlening.
 • Beleid ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen in en om de woning door de huurder.
 • Serviceabonnement.
 • Onderhoud van groenvoorziening rondom wooncomplexen.
 • Duurzaamheid en energiebesparing.
 • Meedenken met De Woonschakel over wooncomplexen en bewonerscommissies.
 • Voordracht Raad van Commissarissen huurdersleden.Inzage
Klik hier voor het ‘Reglement huurdersraad De Woonschakel’.
Klik hier voor het ‘Samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad’.

Meld u aan
Wij zijn op zoek naar maximaal 20 mensen. Bent u huurder van De Woonschakel en lijkt het u leuk om invloed uit te oefenen op het huurprijsbeleid, de keuzevrijheid voor bewoners of om betrokken te zijn bij plannen voor woningverbetering en nieuwbouw? Meld u aan via info@dewoonschakel.nl, onderwerp: Huurdersraad. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer op en vermeld welke onderwerpen u aanspreken die van toegevoegde waarde zijn voor de Huurdersraad. Jong of oud, het maakt niet uit. We hopen veel enthousiaste nieuwe leden uit diverse kernen te mogen begroeten. Meer informatie: 0227 54 54 54. 

Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Drechterland, jaarschijf 2018.
Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Koggenland, jaarschijf 2018.
Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Medemblik, jaarschijf 2018. 

Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Drechterland.
Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Koggenland.
Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Medemblik.
Klik hier voor de prestatieafspraken gemeente Stede Broec. Vergadering 15 oktober 2018
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Vergadering 25 juni 2018
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Vergadering 19 februari 2018
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Vergadering 18 december 2017
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Vergadering 13 november 2017
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Vergadering 16 oktober 2017
1e vergadering Huurdersraad
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor de notulen.

Klik hier voor de presentatie van De Woonschakel aan Huurdersraad
Klik hier voor de presentatie van Woonbond aan Huurdersraad


Vergadering 24 april 2017

1e en 2e vergadering HBV Menkveste.
Klik hier voor de notulen van 24 april 2017. 

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54

info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

thuis in westfriesland

De Woonschakel