Toegankelijkheid

Contract wijzigen

In uw huurovereenkomst staat vermeld wie de huurder van de woning is. Dat is altijd een hoofdhuurder, aangevuld met eventuele medehuurder(s). Hoofd- en medehuurder(s) hebben gelijke rechten en plichten. Trouwen, samenwonen, scheiden en overlijden hebben invloed op uw contract. Geef veranderingen op tijd door, dat is ook belangrijk voor uw rechten als huurder. Neem contact op met onze Klantenservice via 0227 54 54 54.

Zij geven verder uitleg over de te nemen stappen bij het indienen voor een aanvraag aanpassing huurcontract.

Medehuurder bijschrijven

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat wij meer aanvullende gegevens van u nodig hebben. Mogelijk maken wij een afspraak voor een huisbezoek om uw situatie verder te bespreken. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een bijlage bij de huurovereenkomst. Een aanvraag voor medehuur mag nooit bedoeld zijn om de andere persoon op een makkelijke en onrechtmatige manier van woonruimte te voorzien. Als hier toch sprake van is, kunnen wij de huurovereenkomst ontbinden. 

Wat zijn de kenmerken van medehuurderschap?

De medehuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst (huurbetaling, uitvoeren onderhoud, etc.). Medehuurder wordt huurder als de huurovereenkomst met de huurder wordt opgezegd. Medehuurderschap vervalt als de medehuurder niet meer zijn/haar hoofdverblijf in de woning heeft (uitzondering tijdens echtscheidingsprocedure).

Wie ontvangen automatisch medehuurderschap?

Echtgenoot en de geregistreerde partner krijgen van rechtswege medehuurderschap. Dit geldt zo lang zij hun hoofdverblijf in de woning hebben (uitzondering tijdens echtscheidingsprocedure). Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben, al dan niet opgesteld bij de notaris, hebben niet de status van geregistreerde partner en hebben dus niet de automatische status van medehuurder.

Kunnen anderen dan een echtgenoot of geregistreerde partner medehuurder worden?

Ja, degene die in de woning zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert kan samen met de huurder de verhuurder verzoeken het medehuurderschap te verlenen (er gelden aanvullende voorwaarden ten aanzien van de duur van gemeenschappelijke huishouding, financiën en de reden waarom het verzoek wordt gedaan). Normaal gesproken kunnen kinderen geen medehuurder worden van hun ouder. Een ouder-kind relatie wordt niet gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding (zo’n relatie is in principe van aflopende aard). Het wordt anders gezien als er bijvoorbeeld sprake is van een langdurige zorgrelatie tussen ouder en kind en dan moet het kind ongeveer 35 jaar of ouder zijn, altijd thuis hebben gewoond en ook kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding (dus meebetalen in de huur, boodschappen etcetera).

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media