Toegankelijkheid

Urgentie

Urgentie

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie
 • U woont minimaal 1 jaar in West-Friesland. Als u niet in West-Friesland woont is het alleen mogelijk als u mantelzorg in de regio West-Friesland geeft of ontvangt.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch West-Friesland.
 • Uw inkomen is lager dan: 
  alleenstaande: € 47.699 euro (prijspeil 2024).
  huishouden met 2 of meer personen: € 52.671 euro (prijspeil 2024).
 • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan.
 • Als het woonprobleem aantoonbaar buiten de woningregio is ontstaan wordt geen urgentie verleend.

  Bijvoorbeeld door:
  • woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
  • woningzoekenden die in verband met medische omstandigheden permanent ernstige hinder, belemmering of verslechtering ondervinden wegens hun woonsituatie;
  • woningzoekenden die in verband met sociale of psychische omstandigheden ernstige hinder, belemmering of verslechtering ondervinden in hun huidige woonsituatie welke omstandigheden leiden tot een onleefbare woonsituatie c.q. levensbedreigende omstandigheden;
  • woningzoekenden die van de echt scheiden of hun duurzame samenwoning verbreken wat leidt tot een levensontwrichtende woonsituatie waarbij de kans reëel is dat kinderen bedreigd, beschadigd of dakloos worden. Bij echtscheiding gaat de gemeente uit van het officieel ouderschapsplan en echtscheidingsconvenanten de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank. Bij verbreking van samenwoning gaat de gemeente uit van een schriftelijke verklaring (ouderschapsplan door mediator, advocaat, notaris of op basis van wetgeving (als er sprake is van eenouder gezag -uittreksel Gezagsregister-). De aanvraag voor urgentie moet binnen 6 maanden na de uitspraak rechter of het verbreken van de duurzame samenleving worden aangevraagd. Hieruit moet blijken dat een urgentieverklaring de enige optie is om te voorzien in huisvesting om te kunnen voldoen aan de afgesproken omgangsregeling. Ook moet een verklaring van een professionele hulpverleningsinstantie te worden meegestuurd. Urgentie kan in dit geval aan één van de ouders worden toegekend. 
  • woningzoekenden die buiten hun schuld te maken hebben met een grote inkomensachteruitgang door acute en/of onvoorziene externe omstandigheden waardoor hun huidige woonruimte niet langer betaalbaar meer is.

   

Aanvragen

De aanvraag kost € 58,60 (prijspeil 2024).
Klik op de link hieronder om urgentie aan te vragen.

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt één woning toegewezen in de gemeente waar u woont. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie. Het kan zijn dat u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen. Dit moet onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige. Dit geeft u door via het aanvraagformulier.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229 25 22 00 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderdata Regionale Urgentiecommissie 2024

Uiterlijk digitaal aangevraagdVergaderdatum
22 december 2023 8 januari 2024
19 januari 2024 29 januari 2024
9 februari 2024 19 februari 2024
1 maart 2024 11 maart 2024
22 maart 2024 2 april 2024
12 april 2024 22 april 2024
1 mei 2024 14 mei 2024
24 mei 2024 3 juni 2024
14 juni 2024 24 juni 2024
5 juli 2024 15 juli 2024
26 juli 2024 5 augustus 2024
30 augustus 2024 16 september 2024
30 augustus 2024 23 september 2024
25 september 2024 7 oktober 2024
18 oktober 2024 28 oktober 2024
8 november 2024 18 november 2024
29 november 2024 9 december 2024

 

Veelgestelde vragen

Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Als u deze niet accepteert vervalt de urgentie.

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media