Toegankelijkheid

Onze koers

Onze koers

De Woonschakel biedt (toekomstige) huurders een betaalbare en goede huurwoning in prettige buurten in West-Friesland. Wij zijn er voor mensen die niet zelf in hun woonruimte kunnen voorzien.

Onze eerste prioriteit is meer woningen, want daar is een groot tekort aan. Dit wordt op de voet gevolgd door het laag houden van de woonlasten voor onze huurders tot gemiddeld 70% van de maximale huurprijs die we wettelijk voor een woning mogen vragen. Juist in tijden dat wonen duurder wordt, kan men van ons op aan. Dat geldt ook voor de energielasten. Daarom is duurzaamheid onze derde prioriteit. Wij willen aan het eind van deze beleidsperiode op een gemiddeld energielabel A zitten. Dit draagt bij tot lagere woonlasten voor onze huurders en meer comfort. Tot slot willen wij de leefbaarheid in de wijken met gerichte werkzaamheden verbeteren, daar waar dat gewenst of noodzakelijk is. Dat lukt ons door te blijven investeren in onszelf en gezamenlijk te bouwen aan onze organisatie.

Beleidsplan 2022-2025

Organisatie

De Woonschakel is gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam en heeft circa 6.500 huurwoningen in eigendom. Het overgrote deel van het bezit bestaat uit woningen met een aantrekkelijke huurprijs. De circa 80 medewerkers houden zich bezig met kerntaken waar woningcorporaties voor bedoeld zijn: de verhuur, bouw en onderhoud van betaalbare huurwoningen. De Woonschakel beschikt over een grote uitvoerende onderhoudsdienst. Ons werkgebied betreft uitsluitend de regio West-Friesland. De corporatie wordt geleid door een directeur bestuurder die intern onder toezicht staat van een Raad van Commissarissen (RvC). Extern staat de corporatie onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (extern meldpunt voor misstanden).

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media