Toegankelijkheid

Woningruil

Woningruil

De wachttijd om in aanmerking te komen voor een andere huurwoning is over het algemeen vrij lang. Om toch in aanmerking te komen voor een andere woning kunt u kijken naar de mogelijkheden van woningruil.
U hebt hiervoor uiteraard wel onze toestemming nodig, maar binnen de regels werken we graag mee aan uw verhuiswens.

Ruilen van woning met een andere huurder

Bij het ruilen van een woning zijn twee of meerdere huurders betrokken die met elkaar overeenkomen om van woning te ruilen. U kunt ruilen met een huurder in heel Nederland, waarbij het inkomen van uw ruilpartner passend moet zijn bij de nieuwe huurprijs van uw woning.

Aanbieden van uw woning via Ruilmijnwoning.nl

De woningcorporaties in West-Friesland en een deel van Noord-Holland werken samen om woningruil makkelijk te maken. Ze hebben samen de website Ruilmijnwoning.nl opgezet, waar u een advertentie kunt plaatsen om uw huurwoning aan te bieden. Het voordeel is dat uw ruilpartner gelijk de nieuwe huurprijs ziet van uw woning.

Het proces verloopt als volgt:

 1. U zoekt zelf een kandidaat om mee te ruilen. Dit kan via: Ruilmijnwoning.nl
 2. U kijkt of het huishoudinkomen van de ruilpartner(s) past bij de nieuwe netto huurprijs van uw woning:
  Sowieso moet het gezamenlijk inkomen van uw ruilpartner(s) lager zijn dan € 48.625 (prijspeil 2023).
  Is de nieuwe huurprijs lager dan € 647,19 (prijspeil 2023): dan dient het inkomen lager te zijn dan € 48.625.
  Is de nieuwe huurprijs van € 647,19 tot € 693,60: 1 of 2 personen met een laag inkomen zijn niet passend, een huishouden met 3 of meer personen kan wel met een laag inkomen de woning huren.
  Is de nieuwe netto huurprijs hoger dan € 693,60? Alle kandidaten met een laag inkomen zijn niet passend.
  Laag inkomen = 1 persoonshuishouden minder dan € 25.476;
  Meer persoonshuishouden minder dan € 34.576 (in 2023).
 3. U dient via Ruilmijnwoning een aanvraag in om van woning te ruilen.
 4. Ruilmijnwoning beoordeelt of de aanvraag en de documenten compleet zijn.
 5. Beide verhuurders krijgen van Ruilmijnwoning een melding dat er een aanvraag voor woningruil klaarstaat. De aanvraag wordt door beide verhuurders beoordeeld.
 6. De huurprijs van de woning van De Woonschakel wordt aangepast naar de streefhuur, dit kan leiden tot een andere huurprijs dan de huidige huurder betaalt.
 7. Aan de hand van de nieuwe huurprijs wordt gekeken of de kandidaat passend is. Dit gebeurt aan de hand van het inkomen, de huishoudgrootte en of er een positieve verhuurdersverklaring is.
 8. Als de kandidaat die bij de Woonschakel wil gaan huren passend is voor de woning vindt er eerst nog een kennismakingsgesprek plaats. Als de uitkomst van dit gesprek positief is dan worden er afspraken gemaakt om de woning te beoordelen.
 9. De beide woningen worden geïnspecteerd door de verhuurders. De huurder dient de woning netjes op te leveren en zonder schade. Als dat niet het geval is kan de verhuurder beslissen om de woningruil (nog) niet door te laten gaan.
 10. U en uw ruilpartner tekenen het overnameformulier (de staat van beide woningen).
 11. Als aan alle voorwaarden is voldaan krijgt u toestemming van beide verhuurders en kunt u beiden een nieuw huurcontract tekenen.
Hoelang duurt het aanvragen van woningruil?

De procedure voor de aanvraag woningruil duurt ongeveer 2 à 3 maanden, ook omdat sommige verhuurders alleen per 1e van de maand woningruil toestaan. Zorg daarom dat u de aanvraag ruim voor de gewenste ruildatum indient. De aanvraag dient u in via Ruilmijnwoning. Zorg ervoor dat alle documenten juist en compleet zijn, zo voorkomt u dat de woningruil langer duurt. 

Belangrijkste voorwaarden bij woningruil

Ruilpartners moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze kunnen per gemeente of regio verschillen.

De belangrijkste voorwaarden zetten we voor u op een rij:

 • Alleen mogelijk bij huurwoningen.
 • U en uw ruilpartner zijn verplicht om de woning voor minimaal één jaar te huren. Deze voorwaarde wordt opgenomen in de huurovereenkomst waar u voor tekent.
 • U en uw ruilpartner hebben beiden toestemming nodig van de verhuurder.
 • U en uw ruilpartner voldoen aan onder andere de inkomenseisen en huishoudgrootte voor de nieuwe woning (u kunt dit vooraf navragen).
Woningruil is niet mogelijk als:
 • De huurder nog geen 1 jaar in zijn/haar huidige woning woont.
 • Een woning die bestemd is voor een bepaalde doelgroep en uw ruilpartner niet tot die doelgroep behoort. Bijvoorbeeld als u in een seniorenwoning woont (55+) dan dient de ruilpartner ook minimaal 55 jaar te zijn. Of bij een jongerenwoning maximaal 22 jaar oud.
 • De Woonschakel besloten heeft om uw huurwoning te verkopen na leegkomst.
 • Als de woning niet passend is met betrekking tot huishoudgrootte en hoogte huishoudinkomen.
 • Er sprake is van een negatieve verhuurdersverklaring (huurschuld, slecht betalingsgedrag, overlast).

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de voorwaarden van woningruil. Onze klantenservice helpt u graag. Ze zijn bereikbaar via 0227 54 54 54 of het via contactformulier op de website.

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media