Toegankelijkheid

Inwoning en doorverhuren

Inwoning en doorverhuren

Uw woning is alleen voor eigen bewoning bestemd. Dat staat ook in de huurovereenkomst.

Inwonen en samenwonen

Wanneer u iemand bij u wilt laten inwonen of wilt gaan samenwonen dan moet u altijd ook zelf in de woning blijven wonen en daar uw hoofdverblijf hebben. Doet u dit niet dan is er sprake van het afstaan van het gebruik van de woning en dat heeft de ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg. Het is niet toegestaan om de woning (of een deel van de woning) onder te verhuren.

Als u een medehuurder aan uw huurovereenkomst wilt toevoegen, uw partner of echtegeno(o)te is overleden, of u bent gescheiden, dan vraagt u daarvoor een aanpassing in het huurcontract aan. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Zie voor meer informatie de pagina Contract wijzigen.

Huisbewaring

Wanneer u tijdelijk niet in uw woning verblijft en u wilt uw huurwoning niet opzeggen of onbeheerd laten, dan kunt u tijdelijk iemand op uw woning laten passen. Wij noemen dit huisbewaring. Een aanvraag tot huisbewaring moet altijd 4 weken van tevoren schriftelijk worden ingediend. De huurder moet altijd eerst toestemming hebben alvorens hij vertrekt. Hiervoor kunt u het formulier "Aanvraag huisbewaring" downloaden en invullen. In dit formulier leest u ook de toelichting. Als de huurder al ergens anders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven wordt de aanvraag huisbewaring niet in behandeling genomen.

Doorverhuren van uw woning

Het doorverhuren van uw woning aan iemand anders (ook wel onderhuur genoemd) is verboden. Ook kortstondige verhuur aan toeristen (via bijvoorbeeld Airbnb) is niet toegestaan. Vakantieverhuur kan voor veel overlast voor omwonenden zorgen. Ook brengt het extra risico’s op beschadiging van de woning met zich mee.

Deel deze pagina

Contact

De Woonschakel Westfriesland
Randweg 11a
1671 GG Medemblik

Postbus 72
1670 AB Medemblik

0227 54 54 54
(ook voor spoed buiten kantooruren)

E-mail: info@dewoonschakel.nl

IBAN: NL96 BNGH 0285 0336 11

Volg ons

Storingen

CV-installaties, warmtepomp, WTW-units, MV-boxen, rook- en COmelders en zoninstallaties

Energie Service Noord West (ESNW)
0227 54 95 30

Verwarming Rigtershof, Grootebroek

Schouten Techniek
0229 29 15 00

Verwarming Koggenlandhuis, Midwoud

Schermer Installatietechniek
0227 54 95 80

Powered by Chapel Media